Isolering golv

Att Isolera golv med lösull

När du bygger nytt är isolering med lösull ett givet första val. Lösullen är ekonomisk, snabbt på plats och dessutom miljövänligt.

I äldre hus handlar det mest om att tilläggsisolera mellan olika våningsplan och eventuellt byta ut gammal isoleringsmaterial, till exempel spån mot en ny, modern, effektiv och miljövänlig isolering. Vi använder Ecofiber, som i högsta grad motsvarar de krav man i dag ställer på effektivitet och miljöhänsyn.

Så här går det till:
Först tas bort gammalt material bort. Bjälklaget inspekteras för att se till att det är friskt, torrt och tätt. Därefter tillsätter man det nya isoleringsmaterialet noggrant i varje skrymsle och vrå för att utvinna bästa möjliga isoleringseffekt.

Torpargrund eller plintgrund
Hus med torpargrund och dess golv är rätt ofta utsatta för stor belastning på grund av kondens, värmeväxlingar och andra påfrestningar. Ett välisolerat golv betyder mycket för bra golvkomfort och låga värmeförluster.

I fastigheter av äldre typ är golvet oftast isolerat med material med dåliga isoleringsegenskaper. Husen är skadade av fukt och mögel eller helt enkelt har satt sig, med försämrade egenskaper som följd.

Lösningen är oftast att ta bort det dåliga materialet, se till att fuktspärrar är i ordning och annan tätning är rätt utförd och sedan blåsa dit ny lösullsisolering. Man kan eventuellt även förbättra isoleringen genom att bygga om golvbjälklaget för att lägga på ett tjockare lager lösullisolering.

I det fallet förutsätts att tillräckligt med utrymme mellan mark och golvbjälklag finns, så att arbetet kan utföras utan ingrepp i fastigheten inomhusdel.