Isolering vind


Ekofiber Vind är produkten för öppna konstruktioner främst vindsbjälklag.
Produkten går även att använda i alla andra typer av konstruktioner – väggar, golvbjälklag och snedtak.Installeras främst med isolermaskiner av Nordiska Ekofibers auktoriserade installatörer.
Produkten kan även installeras med hyrda maskiner av våra återförsäljare på vindsbjälklag.
Ekofiber Vind kan installeras på vindsbjälklag, (ej snedtak, paralleltak) utan takfotsluftning, se SP`s broschyr om Uteluftsventilerade vindsutrymmenöver vindsbjälklag.