Isolering vägg


Ekofiber Vägg är avsedd för installation i slutna konstruktioner – väggar, golvbjälklag och snedtak.

Installeras främst med isolermaskiner av Nordiska Ekofibers auktoriserade installatörer.  Vid installation enligt Ekofiber Byggsystem lämnar Nordiska Ekofiber AB en garanti mot fuktskador, ej vattenskador för konstruktionen i 10 år.