Ångbromsar

Isolering i Norr har som komplement till cellulosaisoleringen valt att arbeta med ångbroms istället för den traditionella plastfolien som tätskikt. Där jobbar vi med bl. a. Bison välkända produkter som håller hög kvalitet på sina produkter.

Det går att uppnå samma goda lufttäthet med en ångbroms som med en plastfolie (ångspärr). Skillnaden är att med en ångbroms stänger man inte in fukten i konstruktionen utan den tillåts att torka åt två håll. Vi tillhandahåller alla produkter för ett diffusionsöppet och sunt byggande!