Därför rekommenderar vi cellulosaisolering

Miljövänlig och fuktsäker
Materialet är en mjuk fiber som inte irriterar slemhinnor eller hud. Den har ingen negativ påverkan på miljön. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och cellulosaisolering är helt CO2 neutral. Energiåtgången vid tillverkning är extremt låg.
Cellulosaisolering kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. Rätt byggda, diffusions-öppna konstruktioner ger friska hus.

Minskad energiförbrukning
Luft som står stilla isolerar vilket gör det väldigt viktigt att isolermaterialet är tätt med så lite luftrörelser som möjligt. Cellulosaisolering har låg luftgenomsläpplighet = ingen inre konvektion (luftrörelse) vilket ger utmärkta isoleringsvärden.

Bäst skydd mot värme
Ett hus isolerat med cellulosaisolering ger upp till 5 grader lägre snittemperatur inomhus på sommaren än ett hus isolerat med konventionella isolermaterial.

Bättre inomhusklimat
Cellulosaisolering är ett naturligt material som är självreglerande och strävar efter att upprätthålla sin optimala luftfuktighet (Rh) på ca: 50 %.

Vid 50 % luftfuktighet blir risken för mögel, bakterier, virus etc. reducerad. Det minskar även riskerna för luftvägsinfektioner, hösnuva och andra liknande besvär.

Ljudisolerande och brandsäkert
Materialet har hög densitet och massiv fiberstruktur vilket dämpar ljudvågor.

Materialet innehåller borsyra och magnesium, som vid upphettning förbrukar syre och leder värmen betydligt sämre än ex i glas, sten eller stål. Detta gör att brandspridningsrisken dämpas.  Användningen är godkänd för att användas utan ventilation vid takfoten vilket minskar risken för brandspridning via takfoten. Det avger inga giftiga gaser vid brand.

Behagligt att arbeta med
Cellulosa är återvunnet tidningspapper. Vilket bland annat gör att materialet inte kliar.

logo_ekofiber


Ekofiber Lösull för vindsbjälklag, väggar, golvbjälklag och snedtak.

Installeras främst med isolermaskiner av Nordiska Ekofibers auktoriserade installatörer.

Produkten kan även installeras med hyrda maskiner av våra återförsäljare på vindsbjälklag. Ekofiber Lösull kan installeras på vindsbjälklag, (ej snedtak, parallelltak) utan takfotsluftning, se SP's broschyr "Uteluftsventilerade vindsutrymmen över vindsbjälklag".