Vad är ROT?

  • Avdraget omfattar reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad som inte utförs av dig själv.
  • Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.
  • Du ska bo och äga bostaden som du vill göra avdrag för.
  • Skattereduktionen gäller halva arbetskostnaden, dock högst 50 000 kronor per person och år.
    Läs mer på Skatteverkets hemsida

Vad räknas som husarbete?

  • Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete).
  • Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete).

En investering som blir din bästa spargris.
Halva arbetskostnaden och drastiskt sänkt energiförbrukning – Bättre kan det knappast bli!
Vänta inte med din överlägset bästa investering som husägare – tilläggsisolering av vinden. All forskning visar att det är den absolut mest lönsamma energisparåtgärden du kan göra. Det har aldrig varit mer förmånligt än nu. Observera att reglerna för rotavdrag kan ändras nästa år, så passa på.

Vem har rätt till skattereduktion?
För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång och ha haft utgifter för husarbete.
Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.
Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.
Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Om du är begränsat skattskyldig och har fått preliminär skattereduktion vid köpet av husarbete så blir du återbetalningsskyldig för det belopp som Skatteverket har betalat till utföraren.Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. För husarbete som utförts före dödsfallet kan skattereduktion medges.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.