Gör det själv: en effektiv lösullsisolering

Lösullsisolering är på stark frammarsch och det finns många orsaker till det. Den största anledningen är att det är ett väldigt smidigt sätt att isolera en vind.
Isoleringen sprutas rakt in över golvet, och så är det klart. Inga måttanpassningar där inte. Materialet går även att använda för ny- eller tilläggsisolering på vinden och i de flesta fall även i golv och väggar.

Tester visar också att den här formen av isolering är minst lika effektiv som andra metoder. Men: För att den ska fungera optimalt, är det mycket viktigt att isoleringsarbetet utförts på rätt sätt, från början.

Olika materialtyper av lösull
De material man använder i olika fabrikat kan variera och vara antingen organiskt eller icke-organiskt. Det kan handla om ull tillverkad av tidningspapper, kutterspån, cellulosafiber eller glas- och stenull.
Vid mätningar har det visat sig att de flesta material som används av seriösa firmor har i princip samma isolerförmåga, oberoende av det material som används.
Organiska material har den starka fördelen att de är skonsamma mot miljö och människa.

Mögelbeständighet
Ecofiber har mycket god beständighet mot mögel tack vare att borsalter tillsätts. Det fungerar bra i kombination med lösull tillverkad av cellulosa. De flesta mögelangrepp och fuktskador som trots det uppstår kommer inte av materialet i sig, utan beror snarare på konstruktionen och hur arbetet utförts.

Brandbeständighet
Lösull av cellulosa har väldigt hög brandbeständighet.

Konstruktionen
För att lösullsisolering ska vara ett fullgott alternativ till traditionella isoleringsmetoder, krävs en professionell hantering av hela konstruktionen. Detta är helt avgörande för hur stor effekt isoleringen ger!

Konstruktionen av den vind som ska isoleras måste vara väl avpassad för att klara av den extra isoleringen. Det handlar till stor del om vindbjälklagets täthet och den ventilation som finns i utrymmet. När extra isolering kommer till på vindsgolvet, minskar temperaturen på vinden. Risken för fuktskador ökar då, eftersom fuktskador uppkommer av den relativa (inte den faktiska) luftfuktigheten.

I kallare utrymmen kan inte lika mycket fukt fångas upp av luften utan fuktskador uppstår. Att skapa en luftspalt mellan isolering och yttertak samt ventiler för utluft, är en bra metod för att minska risken för fuktproblem. Sedan är också själva lösullen ett mycket känsligt material som ska hanteras varsamt. När det gäller lösullsisolering, är det faktiskt arbetsmetoden som är det avgörande för hur bra slutresultatet blir, inte det material som i sig används.

Belasta inte
Lösullsisolering är ett bekvämt och bra alternativ för att tilläggsisolera vinden och därmed minska uppvärmningskostnaderna.   Men om vinden börjar användas som förråd eller liknande kommer problem snabbt att uppstå.

När lösullen belastas börjar den sjunka ihop, vilket ger tråkiga effekter på dess isolerförmåga. Till syvende och sist är det nämligen luften i själva ullen som håller den mest isolerande funktionen och när den försvinner, minskar också värmehållningsförmågan. Förmågan kan snabbt minska med hela 40 % om ullen belastas.