Sänk uppvärmningskostnaderna och få bättre miljö i er bostadsrättsförening

Tilläggsisolering med lösull (Ecofiber) på vinden är lösningen på onödigt höga uppvärmningskostnader och därmed er bästa investering för framtiden. Man kan dela upp tilläggsisoleringens positiva effekter i tre områden:

Investeringen betalar tillbaka sig i form av sänkta uppvärmningskostnader. Den ger ökad komfort, svalt på sommaren och behagligt varmt på vintern. Tilläggsisoleringen är bra för miljön och med minskad energianvändning bidrar ni varje dag till miljön på ett enkelt och effektivt sätt.

Att hålla värmen inomhus genom en fullgod vindsisolering ger er ett behagligt lägenhetsklimat samtidigt som det är den bästa energisparinvesteringen. Vi blåser upp lösullen på er vind, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten.

Lösullsisolering ger

  • Direkt sänkta uppvärmningskostnader
  • Behagligare lägenhetsklimat
  • Lägre energiförbrukning som ger mindre miljöbelastning
  • Mycket god ljudisolering.
  • Snabbast återbetalningtid av olika energisparåtgärder.
  • Fortsatt besparing år efter år efter år.Vi utför även lösullsisolering i de flesta typer av konstruktioner.
  • Kontakta oss för besiktning, besparingskalkyl och en bekymmersfri entreprenad