BRF

Vi isoleringsbesiktar er fastighet. Gratis

Tilläggsisolering är ett utmärkt bra val, men inte bara för föreningens ekonomi utan också för miljön. En rätt utförd och isolering av vinden sänker oftast energikostnaden med minst 20 % per år. Det betyder att investeringen är betald på 4 år. Oftast går det snabbare än så.

Vårt erbjudande:

  • Vi bestämmer en lämplig tid för besiktning. Den utförs under dagtid, då vi behöver få tillträde till aktuella utrymmen.
  • Besiktningen protokollförs och protokollet ligger till grund för vårt eventuella åtgärdsförslag.
  • Vi ger ett kostnadsförslag för åtgärdande av eventuella brister.
  • Vi medverkar gärna på t ex ett styrelsemöte/träff för att ge mer information om tilläggsisolering.
  • Detta gör vi helt utan kostnad för din Bostadsrättsförening.

Sänk uppvärmningskostnaderna och få bättre miljö i er bostadsrättsförening.

Bokuppslag
Läs mer: