Fastighetsägare

Besikta din fastighet

Även vindar med god isolering kan behöva åtgärdas. Isoleringen kan ha tagit stryk under årens lopp och vara skadad, nedtrampad, fuktig, otillräcklig eller ha delar med dålig isolering.
Under besiktningen ser vi över hela isoleringsläget och ger er en bedömning av eventuella behov av åtgärder. Visar besiktningen på behov av åtgärder lämnar vi ett kostnadsförslag på åtgärder.

Den mest lönsamma åtgärden
Vid otillräcklig isolering stiger varmluften uppåt och ut genom vinden och taket. Den varma, luften måste då ersättas, och när kall vind sugs in i fastigheten blir resultatet kallras, ett sämre inomhusklimat och höga energikostnader. Att sätta ”mössa” på fastigheten är den första åtgärden att göra energivinster på – och oftast den enklaste.

Tester, gjorda av bland andra Energimyndigheten, Råd & Rön, DN, Boverket, med flera har visat att tilläggsisolering av vinden är den i särklass bästa och mest effektiva energibesparingen man kan göra på ett hus. Tilläggsisolering är ett utmärkt bra val, inte bara för ekonomin utan också för miljön.

En rätt utförd och isolering av vinden sänker oftast energikostnaden med minst 20 % per år. Det betyder att investeringen är betald på 4 år. Oftast går det snabbare än så.

Bättre inomhusklimat om sommaren!
Bättre inomhusklimat på sommaren är en annan, kanske något förbisedd effekt av en rätt utförd vindsisolering. I många fastigheter blir övervåningarna besvärande varma under soliga dagar. Självklart ska en välisolerad vind hålla värmen ute under heta sommardagar, likaväl som behålla den inomhus under kalla vinterdagar.