Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vårt mål är att vara i framkant på kvalitets- och miljötänkande inom lösullsbranschen. Vi anställda på IsoNorr skall visa gedigen miljöhänsyn, med omtanke om kommande generationer – detta är den röda tråden som går genom hela vår verksamhet och process.

Vårt miljöarbete vill vi ska visa på och ge nya spännande affärsmöjligheter för oss själva och våra kunder.

Vårt arbete ska innehålla bland annat

  • Samordning av transporter och utförande.
  • Rätt val av material.
  • Helhetssyn på miljöeffekter under fastighetens livslängd.
  • Ett aktivt samarbete med miljömål i det dagliga arbetet med våra partners.
  • Återvinning och förädling av produkter.
  • Löpande utbildningar för vår personal i miljöfrågor.
  • Att följa miljöstadgar och lagar.